Poľovnícky spolok DIANA - ZUZANA

Poľovnícky spolok DIANA - ZUZANA

IČO:

42187435

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok DIANA - ZUZANA

Dátum vzniku:

14.08.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Štúrova 17/372, Závadka nad Hronom, 97667

Okres:

SK0323 - Okres Brezno

Obec:

SK0323509124 - Závadka nad Hronom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený