Poľovnícky spolok Coburg

Poľovnícky spolok Coburg

IČO:

42408229

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Coburg

Dátum vzniku:

19.03.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dénešova 77, Košice - mestská časť Sídlisko KVP, 04023

Okres:

SK0423 - Okres Košice II

Obec:

SK0423599883 - Košice - mestská časť Sídlisko KVP

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený