Poľovnícky spolok Chyžištie

Poľovnícky spolok Chyžištie

IČO:

42301131

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Chyžištie

Dátum vzniku:

16.04.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hontianske Nemce č. 234, Hontianske Nemce, 96265

Okres:

SK0325 - Okres Krupina

Obec:

SK0325518417 - Hontianske Nemce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený