Poľovnícky spolok ČEREŠ Radnovce

Poľovnícky spolok ČEREŠ Radnovce

IČO:

31095216

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok ČEREŠ Radnovce

Dátum vzniku:

28.05.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Radnovce 78, Radnovce, 98042

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515353 - Radnovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený