Poľovnícky spolok BIELY SOKOL Bielovce

Poľovnícky spolok BIELY SOKOL Bielovce

IČO:

42114527

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok BIELY SOKOL Bielovce

Dátum vzniku:

28.02.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bielovce 99, Bielovce, 93574

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502073 - Bielovce

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov