Poľovnícky ochranný spolok LYSEC

Poľovnícky ochranný spolok LYSEC

IČO:

31873740

Obchodné meno:

Poľovnícky ochranný spolok LYSEC

Dátum vzniku:

30.07.1992

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Velčice 140, Velčice, 95171

Okres:

SK0237 - Okres Zlaté Moravce

Obec:

SK0237500836 - Velčice

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený