Poľovnícky ochranný spolok Jánošíkovo

Poľovnícky ochranný spolok Jánošíkovo

IČO:

42049041

Obchodné meno:

Poľovnícky ochranný spolok Jánošíkovo

Dátum vzniku:

14.12.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Štefánikova 100, Palárikovo, 94111

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503452 - Palárikovo

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený