Poľovnícky klub Záhorce

Poľovnícky klub Záhorce

IČO:

37952366

Obchodné meno:

Poľovnícky klub Záhorce

Dátum vzniku:

16.10.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Želovce 531, Želovce, 99106

Okres:

SK032A - Okres Veľký Krtíš

Obec:

SK032A516571 - Želovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený