Poľovnícky klub Vtáčnik

Poľovnícky klub Vtáčnik

IČO:

31923631

Obchodné meno:

Poľovnícky klub Vtáčnik

Dátum vzniku:

04.05.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Fraňa Kráľa 890/7, Žarnovica, 96681

Okres:

SK032C - Okres Žarnovica

Obec:

SK032C517381 - Žarnovica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený