Poľovnícky klub Majdán

Poľovnícky klub Majdán

IČO:

36162230

Obchodné meno:

Poľovnícky klub Majdán

Dátum vzniku:

09.04.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

M.Slovenskej 12, Sabinov, 08301

Okres:

SK0418 - Okres Sabinov

Obec:

SK0418525146 - Sabinov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený