Poľovnícky klub KYSUCE

Poľovnícky klub KYSUCE

IČO:

37905287

Obchodné meno:

Poľovnícky klub KYSUCE

Dátum vzniku:

27.11.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kysucká 940, Čadca, 02201

Okres:

SK0312 - Okres Čadca

Obec:

SK0312509132 - Čadca

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený