Poľovnícky klub - Javorový Vrch

Poľovnícky klub - Javorový Vrch

IČO:

42014841

Obchodné meno:

Poľovnícky klub - Javorový Vrch

Dátum vzniku:

16.02.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Brodzany 241, Brodzany, 95842

Okres:

SK0225 - Okres Partizánske

Obec:

SK0225580449 - Brodzany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený