Poľovnícko-ochranársky spolok RÓBERT

Poľovnícko-ochranársky spolok RÓBERT

IČO:

37943715

Obchodné meno:

Poľovnícko-ochranársky spolok RÓBERT

Dátum vzniku:

26.10.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Poštová 387/3, Svidník, 08901

Okres:

SK041C - Okres Svidník

Obec:

SK041C527106 - Svidník

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený