Poľovnícke zduženie PODKRIVÁŇ

IČO:

35992450

Obchodné meno:

Poľovnícke zduženie PODKRIVÁŇ

Dátum vzniku:

10.09.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Podkriváň, 98551

Okres:

SK0324 - Okres Detva

Obec:

SK0324511731 - Podkriváň

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený