Poľovnícke združenlie Veľká Dolina

IČO:

35662212

Obchodné meno:

Poľovnícke združenlie Veľká Dolina

Dátum vzniku:

01.01.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čierny Balog, 97652

Okres:

SK0323 - Okres Brezno

Obec:

SK0323508527 - Čierny Balog

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený