Poľovnícke združenie Zverín-Vysoký vrch,Dubové

IČO:

36132268

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Zverín-Vysoký vrch,Dubové

Dátum vzniku:

19.12.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

1.mája 2, Turčianske Teplice, 03901

Okres:

SK0319 - Okres Turčianske Teplice

Obec:

SK0319512729 - Turčianske Teplice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený