Poľovnícke združenie ZUPP Dobrá Voda

IČO:

42295858

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ZUPP Dobrá Voda

Dátum vzniku:

07.11.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dobrá Voda č. 151, Dobrá Voda, 91954

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217506915 - Dobrá Voda

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený