Poľovnícke združenie Žľab Drietoma

IČO:

36120545

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Žľab Drietoma

Dátum vzniku:

13.08.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Drietoma, Drietoma, 91303

Okres:

SK0229 - Okres Trenčín

Obec:

SK0229505960 - Drietoma

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený