Poľovnícke združenie Živý vrch so sídlom v Nemčiňanoch

IČO:

36104388

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Živý vrch so sídlom v Nemčiňanoch

Dátum vzniku:

07.06.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nemčiňany, Nemčiňany, 95181

Okres:

SK0237 - Okres Zlaté Moravce

Obec:

SK0237500585 - Nemčiňany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený