Poľovnícke združenie Ždiarska vidla v Ždiari

IČO:

35509350

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Ždiarska vidla v Ždiari

Dátum vzniku:

18.03.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ždiar, Ždiar, 05955

Okres:

SK0416 - Okres Poprad

Obec:

SK0416524131 - Ždiar

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený