Poľovnícke združenie Závadka

IČO:

35521210

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Závadka

Dátum vzniku:

07.03.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Závadka, Závadka, 05333

Okres:

SK0421 - Okres Gelnica

Obec:

SK0421526631 - Závadka

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený