Poľovnícke združenie Zajac

IČO:

36079634

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Zajac

Dátum vzniku:

05.11.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mokrý Háj, Mokrý Háj, 90865

Okres:

SK0216 - Okres Skalica

Obec:

SK0216504564 - Mokrý Háj

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený