Poľovnícke združenie Vyšné

IČO:

42362199

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Vyšné

Dátum vzniku:

26.07.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vitanová 343, Vitanová, 02712

Okres:

SK031A - Okres Tvrdošín

Obec:

SK031A510173 - Vitanová

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený