Poľovnícke združenie VÝRAVKA

IČO:

31958281

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie VÝRAVKA

Dátum vzniku:

10.02.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jabloň, Jabloň, 06713

Okres:

SK0412 - Okres Humenné

Obec:

SK0412520276 - Jabloň

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený