Poľovnícke združenie VRCH HORA

IČO:

31871640

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie VRCH HORA

Dátum vzniku:

08.01.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľký Klíž, Veľký Klíž, 95845

Okres:

SK0225 - Okres Partizánske

Obec:

SK0225505731 - Veľký Klíž

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený