Poľovnícke združenie Vrátna

IČO:

31304796

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Vrátna

Dátum vzniku:

24.09.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Žehňa, Žehňa, 08206

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417525499 - Žehňa

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený