Poľovnícke združenie Vodica Nové Zámky

IČO:

42120748

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Vodica Nové Zámky

Dátum vzniku:

22.10.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tichá 2, Nové Zámky, 94001

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503011 - Nové Zámky

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený