Poĺovnícke združenie VLNÍK

IČO:

31936407

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie VLNÍK

Dátum vzniku:

22.12.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jalná 64, Trnavá Hora, 96611

Okres:

SK032D - Okres Žiar nad Hronom

Obec:

SK032D517313 - Trnavá Hora

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený