Poľovnícke združenie Vlčie Pakostov

IČO:

35516950

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Vlčie Pakostov

Dátum vzniku:

01.08.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pakostov 95, Pakostov, 09407

Okres:

SK0412 - Okres Humenné

Obec:

SK0412528951 - Pakostov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený