Poľovnícke združenie Vlčia studňa

IČO:

31927637

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Vlčia studňa

Dátum vzniku:

18.08.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čakanovce, 98558

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511323 - Čakanovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený