Poľovnícke združenie vlastníkov pozemkov k.ú. Lakšárska Nová Ves - Mikulášov

IČO:

42179742

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie vlastníkov pozemkov k.ú. Lakšárska Nová Ves - Mikulášov

Dátum vzniku:

30.06.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Olšovského 26, Malacky, 90101

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106508063 - Malacky

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený