Poľovnícke združenie vlastníkov poz. STARÝ HÁJ NOROVCE

IČO:

35603003

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie vlastníkov poz. STARÝ HÁJ NOROVCE

Dátum vzniku:

01.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Horné Chlebany 14, Horné Chlebany, 95631

Okres:

SK0236 - Okres Topoľčany

Obec:

SK0236556351 - Horné Chlebany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený