Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Hliník - v likvidácii

IČO:

31875190

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov Hliník - v likvidácii

Dátum vzniku:

18.05.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tvrdomestice, Tvrdomestice, 95622

Okres:

SK0236 - Okres Topoľčany

Obec:

SK0236505617 - Tvrdomestice

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený