Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Petrova Ves

IČO:

42288398

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Petrova Ves

Dátum vzniku:

26.01.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Petrova Ves, Petrova Ves, 90844

Okres:

SK0216 - Okres Skalica

Obec:

SK0216504611 - Petrova Ves

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený