Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Blahová - Chvojnica

IČO:

36088587

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Blahová - Chvojnica

Dátum vzniku:

31.03.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Blahová 87, Blahová, 93052

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501484 - Blahová

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený