Poľovnícke združenie vlastníkov pasienkov Prieraz Cinobanské Lazy

IČO:

35998512

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie vlastníkov pasienkov Prieraz Cinobanské Lazy

Dátum vzniku:

09.12.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Turičky 79, Cinobaňa, 98522

Okres:

SK0327 - Okres Poltár

Obec:

SK0327511315 - Cinobaňa

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený