Poľovnícke združenie VIŠŇOV

IČO:

35603011

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie VIŠŇOV

Dátum vzniku:

11.01.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Borčany 84, Borčany, 95636

Okres:

SK0221 - Okres Bánovce nad Bebravou

Obec:

SK0221556793 - Borčany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený