Poľovnícke združenie VÁH Šúrovce

IČO:

34028196

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie VÁH Šúrovce

Dátum vzniku:

30.12.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Krakovská č. 67, Šúrovce, 91925

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217507636 - Šúrovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený