Poľovnícke združenie VAĎOVCE

IČO:

35594659

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie VAĎOVCE

Dátum vzniku:

17.03.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vaďovce 282, Vaďovce, 91613

Okres:

SK0224 - Okres Nové Mesto nad Váhom

Obec:

SK0224506630 - Vaďovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený