Poľovnícke združenie Urbár Trstená

IČO:

35654856

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Urbár Trstená

Dátum vzniku:

19.09.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Železničiarov 299, Trstená, 02801

Okres:

SK031A - Okres Tvrdošín

Obec:

SK031A510106 - Trstená

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený