Poľovnícke združenie U H O R S K É

IČO:

30197830

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie U H O R S K É

Dátum vzniku:

29.07.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Uhorské 248, Uhorské, 98525

Okres:

SK0327 - Okres Poltár

Obec:

SK0327511978 - Uhorské

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený