Poľovnícke združenie Turovce

IČO:

35602902

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Turovce

Dátum vzniku:

03.02.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľké Turovce 210, Veľké Turovce, 93581

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502928 - Veľké Turovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený