Poľovnícke združenie Tupý vrch Tupá

IČO:

42337372

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Tupý vrch Tupá

Dátum vzniku:

05.12.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tupá 113, Tupá, 93584

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502871 - Tupá

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený