Poľovnícke združenie Torysa Kráľovce

IČO:

35511656

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Torysa Kráľovce

Dátum vzniku:

01.01.1991

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ploské 11, Ploské, 04444

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521884 - Ploské

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený