Poľovnícke združenie Topoľ Mokrance

IČO:

35511648

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Topoľ Mokrance

Dátum vzniku:

17.04.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mokrance 418, Mokrance, 04501

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521680 - Mokrance

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený