Poľovnícke združenie Topľa

IČO:

31958842

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Topľa

Dátum vzniku:

11.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Parchovany, 07662

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B528676 - Parchovany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený