Poľovnícke združenie Tatra - Košarina

IČO:

42155185

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Tatra - Košarina

Dátum vzniku:

20.03.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Borová 162, Borová, 91961

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217506826 - Borová

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený