Poľovnícke združenie Svätá Diana Bernolákovo

IČO:

30856124

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Svätá Diana Bernolákovo

Dátum vzniku:

22.07.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Clementisova 6, Bernolákovo, 90027

Okres:

SK0108 - Okres Senec

Obec:

SK0108507814 - Bernolákovo

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený