Poľovnícke združenie SVARÍN

IČO:

31935087

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SVARÍN

Dátum vzniku:

30.12.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rimavská Baňa, 98053

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515426 - Rimavská Baňa

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený