Poľovnícke združenie Stupava - Mást

IČO:

34008501

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Stupava - Mást

Dátum vzniku:

31.12.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hlavná ulica 34/A, Stupava, 90031

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106508233 - Stupava

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov